Wyprawa do Słowińskiego PN, jesień 2001

Szli, szli...


...aż doszli...

Od lewej - Ukasz, Marek Moi, Jędrzej, Awo


...by przeprowadzić wnikliwe badania struktury wydm

Powrót Poprzednie Następne